soy sop

is.
1) Bütün soy ve hısımlar
2) Döl, zürriyet

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • soy — is. 1) Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale Bizler hadi neyse böyle biraz gülünç bir adamın hafif adına katlanalım ama yarın, bizim soyumuzdan kimlerin yetişeceğini kim bilir. M. Ş. Esendal 2) Cins, tür, çeşit 3) sf. İyi ve üstün… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cins cibilliyet — is. 1) Nitelik 2) Asıl, soy sop …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • döl döş — is. Çocuklar ve torunlar, soy sop Öyle ya, senin dölün yok, döşün yok! Bekâra karı boşaması kolaydır. E. E. Talu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller döl döş sahibi olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • künye — is., Ar. kunye 1) Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği vb. bilgilerini gösteren kayıt Kara Hüseyin in künyesini yazdığım defteri belki on kere açtırıyor, parmağını künyenin üstüne büyük bir hızla koyuyor. H. E. Adıvar 2) Bu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • orijin — is., Fr. origine 1) Soy sop 2) Köken, başlangıç, kaynak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tohum — is., bit. b., Far. tuḫm 1) Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane 2) mec. Soy sop, döl, nesil, sülale Tohumu kurudu. 3) mec. Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • veraset — is., biy., Ar. verāṣet 1) Kalıtım 2) huk. Mirasta hak sahibi olma Hatta türedi ortaklar da çıkacak, veraset bile düzülecek, soy sop iddialarına girilecekti. T. Buğra Birleşik Sözler veraset ilamı veraset ve intikal vergisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yedi göbek — is., ği 1) Bir soyun bilinen en büyüğü 2) Bütün soy sop, yedi cet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zürriyet — is., Ar. ẕurriyyet 1) Döl, soy sop, sulp 2) Çocuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aslünesl — (A. F.) [ ﻞﺴﻥ و ﻞﺹا ] soy sop …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.