solucanlar

is., ç., hay. b.
Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • iplik solucanlar — is., ç., hay. b. İpsi solucanlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ipsi solucanlar — is., ç., hay. b. Solucanların, çoğu insan ve hayvanlarda asalak olarak yaşayan, ince uzun vücutlu bir sınıfı, ipsiler, iplik solucanlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yassı solucanlar — is., ç., hay. b. Tenya ve kelebek asalağı gibi, vücutları yassı ve uzun olan solucanlar takımı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yuvarlak solucanlar — is., ç., hay. b. Sert bir kitinle örtülü vücutları halkasız, uzunlamasına yuvarlak ve genellikle ince solucanlar topluluğu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • solucan — is., hay. b. Yuvarlak veya yassı, uzun kurtlara verilen genel ad Birleşik Sözler solucan düşürücü solucan otu bağırsak solucanı yer solucanı iplik solucanlar ipsi solucanlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iplik — is., ği 1) Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri 2) Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu İpek ipliği. Pamuk ipliği. 3) Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ipsi — sf. İpi andıran, ipe benzeyen, ip gibi Birleşik Sözler ipsi solucanlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ipsiler — is., ç., hay. b. İpsi solucanlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kırbaç kurtları — is., ç., hay. b. Örnek hayvanı kırbaç kurdu olan, yuvarlak solucanlar familyası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şeritler — is., ç., hay. b. Vücutları şerit biçiminde ve parçalı olan, asalak olarak insan veya hayvanların bağırsaklarında yaşayan yassı solucanlar takımı, şeritgiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.