sokmak

-i, -ar
1) İçine veya arasına girmesini sağlamak
2) -e Bir yere girmesini sağlamak, içeri almak

Bizi içeriye aldı ve küçük bir odaya soktu.

- F. R. Atay
3) Bıçak, çakı, iğne vb. batırmak, saplamak
4) Böcek, zehirli hayvan iğnesini batırmak veya ısırmak, zehirlemek

Otların arasında bacaklarını yılan sokar.

- R. N. Güntekin
5) -e, nsz Yasak bir malı gizlice getirmek veya götürmek

Ülkeye kaçak eşya sokmak.

6) mec. Belli etmeden kötü bir malı vermek

Satıcı, elmaların çürüklerini sokmuş.

7) -e, nsz, mec. Konuşma sırasında bir sözü, soruyu veya düşünceyi söyleyivermek

Asım, fikrini birçok sözlerle sağlamlamaya uğraşırken, araya -Olmaz mı dersiniz, ne dersiniz?- gibi sualler sokuyor, cevap istiyordu.

- R. H. Karay
8) mec. Dokunaklı, kırıcı veya acı söz söylemek
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • sokmak — sokmak, delmek, döverek inceltmek, toplamak I, 425; I I,18; III, 142bkz: sukmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • sokmak — (sokmağ) büyük yollarda münşaib olan dar yol …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • işkenceye sokmak — maddi veya manevi sıkıntı vermek, zora sokmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kafasını sokmak — barınabilecek bir yere yerleşmek, başını sokmak Bazen yapayalnız, kafasını sokacak bir damdan mahrum, aç, avare dolaşmış. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cendereye sokmak — manevi baskı altına almak Yanımızdaki kızı umursamadığımızı göstermek için kör olası bir gururla kendimizi cendereye soktuğumuz çağlar. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çomak sokmak (veya koymak) — bir işi aksatan, engelleyen davranışta bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • felfelek sokmak — (birinin içine) birini kuşkuya düşürmek ... sen beni bekle, bir gün seni alırım, diye kıza bir felfelek sokmuş. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fit vermek (veya sokmak) — 1) (birine) birini başkasına karşı kışkırtmak, arayı açmak 2) (birine) kuşku uyandırmak Muhtar, paraları alıp kaçmış olmasınlar diye zihnine bir fit sokmaya bakıyor. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kundak sokmak (veya koymak) — 1) yangın çıkarmak için bir yere tutuşmuş yağlı bez parçası koymak 2) mec. ara bozacak bir söz söylemek veya böyle bir davranışta bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nifak sokmak — ara açmak, bozgunculuk yapmak Bülent ile haminnesinin arasına derin bir nifak sokmuştu. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.