sinirlenmek

nsz, -e
Duygu ve davranışlarını denetleyemeyecek duruma gelmek, öfkelenmek, köpürmek, feveran etmek

Elindeki mendili didikleyerek dudaklarını ısırarak yürüyor, gittikçe sinirleniyordu.

- P. Safa

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • siñirlenmek — sinirlenmek, siniri çoğalmak, sinir sarılmak. II I, 407 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • cinleri ayağa kalkmak — sinirlenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hırslanmak — sinirlenmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • asabileşmek — nsz Kızmak, öfkelenmek, sinirlilik belirtileri göstermek, sinirlenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • darılmak — nsz 1) Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya söz dolayısıyla gücenip görüşmez olmak, gücenmek, küsmek, ilgiyi kesmek Kalenin üzerine top atmadılar bahanesiyle darılmadı mıydı? Ö. Seyfettin 2) Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek Sinirlenmek,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gerilmek — nsz 1) Germe işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek Koltuğunda şöyle bir gerilmiş, gülümseyerek yüzüme bakıyordu. Y. Z. Ortaç 2) Gergin bir biçimde açılmak Gülmek istedim, dudaklarım titreyip gerildi. A. Gündüz 3) mec …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • huylanmak — nsz 1) Kuşkulanmak, işkillenmek, pirelenmek, tedirgin olmak Ayak sesleri duyarak huylanmış, sabaha kadar uyuyamamış. R. N. Güntekin 2) Hayvan, ürküp sinirlenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kızmak — nsz, ar 1) Isıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak Taşlar güneşten kızmıştı. 2) At, eşek vb. hayvanlar çiftleşmek istemek, kösnümek 3) Dişi kuşlar zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermek 4) mec. Öfkelenmek, sinirlenmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sinirlenme — is. Sinirlenmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ter ter — zf. Direnmek, istememek, inat etmek, sinirlenmek anlamlarındaki ter ter tepinmek deyiminde geçen bir söz Beybabamı isterim, beybabamı isterim diye ter ter tepiniyordum. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.