aynısı

zm.
Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik göstereni, benzeri, tıpkısı

Bu kalem sizinkinin aynısıdır.

Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tıpkısının aynısı — sf. Tıpatıp, tastamam, her bakımdan uygun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TIBK — Aynısı, tıpkısı, tam aslı, tam kendisi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • eş biçim — is., kim. Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eş biçimli — sf., kim. Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tıpkısı — is. Aynı Birleşik Sözler tıpkısının aynısı tıpkı tıpkısına tıpkısı tıpkısına …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MEÂLEN — Mânâca aynısı olmadan eksiği ile anlaşılan neticesi. Mânaya göre. (Bak: Te vil …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUZAAF FİİL — Gr: Fiilin kökündeki iki harfin aynısı beraber olan fiil. Medde Şedde gibi. Başka tâbirle: Fiilin orta harfi ile son harfi (harf i lâm ı) aynı harfin tekerrüründen ibaret olan kelime …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜKERRER — Tekrarlı. Tekrar olunmuş. İki veya daha fazla aynısı yapılmı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MİSİLLİ — (Misillü) Benzeri. Gibi. Aynısı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂLEM-İ MİSÂL — Rüyâda görülen âlem. Dünyada mevcud bulunan bütün eşya ve zuhura gelen bütün ef âlin aynısı ile müretteb ve mütekevvin olan bir tarzı veya âlem i ruhâninin bir nev i. (L.R.)(Gördüm ki: Âlem i misâl, nihâyetsiz fotoğraflar ve her bir fotoğraf,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.