silkmek

-i, -er
1) Üstündeki şeyleri düşürmek veya temizlemek için bir şeyi kuvvetle sallamak, sarsmak

Eline geçen her şeyi silkip akrepler varmış gibi bakıyor.

- H. R. Gürpınar
2) Ani bir hareketle sarsmak

Sağ elini silkerek yana doğru eğildi.

- P. Safa
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • silkmek — silkmek, III, 422, 423 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • silkmek — düşürmeye çalışmak …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • etek silkmek — 1) el etek çekmek 2) çekilmek, artık karışmamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • omuz silkmek — aldırmamak, önem vermemek Seni hizmetime alacağım, dedim. Âdeta omuz silkerek: Pekâlâ, dedi. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yaka silkmek — (birinden) bıkmak, usanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tozunu almak (veya atmak veya silkelemek veya silkmek) — 1) bir şeyi silerek tozdan temizlemek 2) tkz. dövmek, hırpalamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • etek — is., ği 1) Giysinin belden aşağıda kalan bölümü 2) Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik Sevim in eteği bir dikene takılıp yırtılmış, beyaz potinleri çamura batmıştı. R. N. Güntekin 3) Giysinin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • omuz — is., mzu, uzu, anat. Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm Başı omuzları içine çökmüş gibi idi. F. R. Atay Birleşik Sözler omuz başı omuz eklemi omuz omuza Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller omuz kaldırmak omuz öpüşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • silkelemek — i 1) Üstündeki şeyleri düşürmek, kaydırmak için bir şeyi üst üste, birden silkmek 2) Kuvvetle sarsmak Birini yakasından tutup silkelemek. 3) mec. Dövmek 4) mec. Sarsmak, etkilemek 5) mec. Yük olan, yük sayılan birinin geçim ve sorumluluğunu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • silkinmek — nsz 1) Üstünü silkmek 2) Ani bir hareketle, korkuyla vücudu sarsılmak, silkelenmek Yanımda bir dal çıtırtısı duydum. Silkindim. S. F. Abasıyanık 3) den, mec. Bir şeyi üstünden atmak, ondan kurtulmak Tembellikten silkinmek. Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.