sefihane

zf., esk., Ar. sefīh + Far. -āne
Alçakça

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • SEFİHANE — f. Eğlenceye ve lüzumsuz masraflara düşkün olarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • alçakça — sf. 1) Oldukça alçak 2) zf. Alçak, aşağılık kimselere yaraşırcasına, sefihane …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FRENK — Avrupalı. Fransız. (Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız!... Ayâ Avrupa nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetden sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAYB — Gizli olan. Görünmeyen. Belirsiz. * Güman. Hislerle veya akıl ile bilinmeyen şey. (Bak: Ahbar ı gayb)(Demek Cenab ı Hakk ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, re feti ve şefkati, gaybı bildirmemektedir. Bilhassa masum hayvanlar hakkında daha… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SETR-İ GAYB — Gizlilik perdesi.(Demek, sefihâne lezzette sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin! Çünkü hayvana nisbeten gaybî olan şeyleri senin aklın görüyor, elemini alıyor. Setr i gaybda bulunan istirahat i tâmmeden bilkülliye mahrumsun.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂYÂ — (Şüphe ve tereddüt bildiren edât; hayret ve taaccüb, soru ile beraber ümid ifâde eder) Acabâ. Âyâ, nasıl oluyor. Hayret, sen bu işi nasıl olur da yaparsın?.. der gibi.(Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ, Avrupa nın size… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.