satış belgesi

is., tic.
Kredi kartı ile satın alınan mal veya hizmet karşılığında bankanın yetki verdiği iş yeri tarafından düzenlenen, satın alanca imzalanan, ödeme taahhüdünü gösteren belge, slip

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • satış — is., tic. Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım Satış işinin güçlüğünü orada iyice öğrendim. Y. K. Karaosmanoğlu Birleşik Sözler satış… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • satış ruhsatı — is., tic. Bir malın satılmasına ilişkin izin belgesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • belge — is. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu. T. Buğra Birleşik Sözler aklama belgesi çağrı belgesi çalışma belgesi çıkış belgesi gönderme belges …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • slip — 1. is., tic., İng. slip Satış belgesi 2. is., Fr. slip Paçasız ve sıkıca saracak biçimde dikilmiş erkek donu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ruhsat — is., Ar. ruḫṣat 1) İzin, müsaade 2) İzin belgesi, ruhsatname Belediye doktoru tarafından tasdik edilerek gömülmesine ruhsat verilir. H. R. Gürpınar Birleşik Sözler ruhsatname arama ruhsatı çalışma ruhsatı defin ruhsatı satı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.