sansız

sf.
Sanı, ünü olmayan
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • şansız — sf., hlk. 1) Ünsüz 2) Gösterişsiz 3) Kılıksız, kıyafetsiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • adsız-sansız — sif. Adı sanı olmayan, tanınmayan, heç bir cəhətdən məşhur olmayan, adi. Adsız sansız adam. – Amma indi ikinci dəfə onu xəcil edən bu adam o vaxtkı adsız sansız odunçu oğlu deyildi, xalqın sevimlisi idi və yüzlərlə havadarı vardı. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • adsız sansız — sf. Adı anılmayan, bilinmeyen Yıllarca bir köşede adsız sansız, bir yarım münevver ömrü sürmeye mahkûm kalmanın acısı yüreğini hınç ve isyan ile doldurmuş. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inukse — sansız, hadsız, gayetsiz, nihayet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Kingdom of Mangalai — Position of Aksu in China. Aksu was the former capital of Mangalai Mangalai was a Central Asian kingdom, mentioned by Marco Polo. From 1200 onwards, Mangalai s capital was Aksu. It was subservant to Genghis Khan from 1224 to his death in 1227. On …   Wikipedia

  • adsız — sf. 1) Adı olmayan, isimsiz 2) Tanınmayan, bilinmeyen Babası silik, adsız bir berberken çocuk bütün akranlarını çekerek dükkânını canlandırdı. N. Cumalı 3) is., tar. Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adıyla… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • binamü nişan — f. adsız sansız, şöhrətsiz, heç kimin tanımadığı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qeyr — ə. 1) yad, biganə; 2) özgə, özgəsi; 3) başqa, digər, ayrı. Qeyri adi adi olmayan; fövqəladə; qeyri amil 1) əsassız, faktsız; 2) səbəbsiz; qeyri baliğ həddibüluğa çatmamış; yeniyetmə; qeyri bədii bədii olmayan; qeyri bərabər bir bərabərdə olmayan; …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kafi — sif. <ər.> 1. Kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən. Kafi qədər. Kafi məbləğ. // Zərf mənasında. Tələbə məclisi nizama saldı, lakin söylənən sözlər heç kəsi kafi dərəcədə məmnun etmədi. Ç.. <Qafar:> Məgər sansız evlərin kirayəsi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KEM-BAHT — f. Tâlihsiz, bahtsız, şansız …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.