sancak beyi

is., tar.
Tanzimat'tan sonra, Osmanlı yönetim teşkilatında sancakların yöneticisi, mutasarrıf

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • SANCAK BEYİ — Eyalet teşkilâtıyla timar usulünün cari olduğu zamanlarda beş on kazalık yerin mutasarrıfı ile sipahisinin kumandanına verilen addır. Osmanlıların ilk zamanlarında beylere yahut hükümdar evlâtlarına has olarak verilen mıntıkalara Sancak denilir,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • sancak — is., ğı 1) Bayrak, liva 2) ask. Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak 3) den. Gemilerin sağ yanı 4) tar. Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bey — 1. is., esk., Ar. beyˁ Satma, satış 2. is. 1) Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü Eniştem Neyyir Bey i kimin vurduğunu ben biliyorum. R. N. Güntekin 2) Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz Bir bey sizi aradı. 3) Eş, koca İki yol… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Süleyman I — or Süleyman the Magnificent born November 1494?/April 1495? died Sept. 5/6, 1566, near Szigetvár, Hung. Ottoman sultan (r. 1520–66). He became sultan of the Ottoman Empire after serving as a provincial governor under his grandfather Bayezid II… …   Universalium

  • Ibn-i Kemal — Der Gelehrte und Historiograph Ibn i Kemal (* 1468; † 16. April 1534)[1], auch mit persischem Patronymikon Kemal Paşa zâde genannt (beides auf deutsch “Sohn des Kemal Pascha”), eigentlicher Name Şemseddin Ahmed Efendi, schrieb eine mehrbändige… …   Deutsch Wikipedia

  • mutasarrıf — sf., esk., Ar. mutaṣarrif 1) Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran 2) is., tar. Sancak beyi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mutasarrıf — (A.) [ فﺮﺼﺘﻡ ] sancak beyi …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • Akinci — Ein Akıncı (auch Akindschi u. Aqindji, osm. türk. Stürmer, Sturmreiter[1], im deutschsprachigen Schrifttum Renner und Brenner) war ein Angehöriger irregulärer − also zumeist unbesoldeter und auf Raub und Sklavenhandel angewiesener − Reitertruppen …   Deutsch Wikipedia

  • Akıncı — Ein Akıncı (auch Akindschi u. Aqindji, osm. türk. Stürmer, Sturmreiter[1], im deutschsprachigen Schrifttum Renner und Brenner) war ein Angehöriger irregulärer − also zumeist unbesoldeter und auf Raub und Sklavenhandel angewiesener −… …   Deutsch Wikipedia

  • — is., cu 1) Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası Bu resmin iki gözü bir makasın ucu ile oyulmuştu. A. Gündüz 2) Bir şeyin baş veya son noktası 3) Bir şeyin kenarı Kırk kişilik bir masanın bir ucunda, üç kişiyiz. R. H.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.