sahil boyu

is.
Deniz kıyısı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • sahil — is., Ar. sāḥil Karanın deniz, göl, ırmak boyunca uzanan bölümü, kıyı, yaka, yalı Bir gün, adanın sahilinde, bir soğan yüklü kayık gelip demirledi. S. F. Abasıyanık Birleşik Sözler sahil boyu sahil çizgisi sahil devriyesi sahil kordonu sahil… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deniz boyu — is. 1) Kıyı, sahil 2) zf. Kıyıda Kerem i bebek arabasına koyup birlikte deniz boyu dolaştırmalara bile çıktık. A. Ağaoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boy — 1. is., top. b. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar. O. S. Orhon Birleşik Sözler boy beyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alay — is. 1. Camaat, kütlə, böyük dəstə, izdiham, çoxlu miqdarda adam. Çinardan tökülən sarı yarpaqlar, yavaş yavaş irəliləyən bir cənazə alayının ayaqları altında . . xışıltı ilə səslənirdi. H. N.. Zeynal matəm alayını təqib edənlərə məxsus məyus… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boşluq — is. 1. Boş yer, boş sahə. Bura başdan başa boşluqdur. – Sahil boyu seyrək meşəlik və əngin bir boşluq idi. S. R.. // Məsamə, xırda deşik, oyuq. Külli miqdarda neft və qaz, yalnız böyük həcmdə boşluqları, yəni müəyyən, məsamələri olan süxurlarda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bulvar — <fr.> Gəzmək, istirahət etmək və əylənmək üçün şəhər küçələri arasında və ya dəniz sahili boyunca uzanan geniş xiyaban. Demirəm bulvara bunlar nə xəyal ilə gəlir. M. Ə. S.. Səninlə tanış oldum bir gün ilk baharda mən; Sahil boyu uzanmış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəzinti — is. 1. Açıq havada əylənmək və istirahət etmək üçün miniklə, ya ayaqla yaxın yerlərə edilən səyahət; gəzişmə, seyr. Meşə gəzintisi. Axşam gəzintisi. Səhər gəzintiyə çıxmaq. – Günəş yuvarlanır dağlar dalına; Qaralır göllərin gəzinti yeri. S. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəzmək — f. 1. Yerimək, dolaşmaq. Müəllimə, bəs neçin bir iki gündür biz əvvəlki kimi oxuya oxuya kəndi gəzmirik? C. C.. Uşaqlar çox vaxt qolsuz bir köynəklə yaşıl ot üstündə ayaqyalın gəzirlər. M. C.. // Ümumiyyətlə, hərəkət etmək, hərəkətdə olmaq. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işıqlandırmaq — f. 1. İşıq eləmək, işıq salıb aydın etmək, görünəcək hala salmaq. Tapdıq axır Lizalartək necə cananələri; Çilçıraqlarla işıqlandırırıq xanələri. M. Ə. S.. Fərhad bəy qabaqda gedirdi. Kürəyinin ortasını ay işığı işıqlandırırdı. Qant.. Sahil boyu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işsizlik — is. 1. Bir yerdə işsizlərin, daimi maaşı olmayan adamların mövcud olduğu hal. Kütləvi işsizlik halları. İşsizliyin xroniki hal alması. 2. İşsiz adamın hal və vəziyyəti. Bir yandan işsizlik, parasızlıq, . . bir yandan da sənət eşqi, təbin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.