ruh göçü

is.
Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek varlığını sürdürdüğü inancı, tenasüh, reenkarnasyon

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ruh — is., Ar. rūḥ 1) Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin 2) En önemli nokta, öz Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil. M. Ş. Esendal 3) Esans Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göç — is. 1) Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret Obalarının hâlâ arkası kesilmeyen göçleri devam… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • reenkarnasyon — is., Fr. réincarnation Ruh göçü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tenasüh — is., esk., Ar. tenāsuḫ Ruh göçü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.