ritimli

sf.
Dizemli

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Music of Turkey — Turkish music redirects here. For the musical style used by European composers of Classical music, see Turkish music (style). Music of Turkey General topics Ottoman military bands …   Wikipedia

  • Romani music — Romani musicians at a wedding in the Czech Republic in 2005 Romani music (often referred to as Gypsy or Gipsy music, which, in other contexts, is considered a derogatory term) is the music of the Romani people, who have their origins in Northern… …   Wikipedia

  • aritmik — sf., ği, Fr. arythmique Ritimli olmayan, düzensiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bar — 1. is. Anadolu nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu Hançer barı. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var / Atamızdan yâdigâr bizde ata barı var Halk türküsü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bolero — is., Fr. boléro 1) Kısa kadın ceketi Saçları, yüzü, bolerosu, keten elbisesi, hepsi vücuduna yapışmış. A. H. Tanpınar 2) müz. Ağır ritimli bir İspanyol dansı 3) müz. Bu dansın müziği …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dizemli — sf. Düzenli aralıklarla tekrarlanan, tartımlı, ritimli, ritmik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • oyun havası — is., müz. Kıvrak ritimli ezgi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şiir — is., ed., Ar. şiˁr 1) Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim. N. Ataç 2) mec. Düş… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tango — is., müz., İsp. tango 1) Özel ritimli ağır bir dans 2) Bu dansın müziği Radyoda eski tangoları dinlemeyi severim. 3) hlk. Aşırı bir biçimde son modaya uyarak giyinmiş (kadın) Yolda tangolara rast geldim, ne süslü, ne nazik... A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.