resmî elbise

is.
1) Üniforma
2) Bazı bayram, toplantı, yemek vb.nde giyilmek zorunda olunan belli niteliklerdeki giysi, kıyafet, resmî giysi

Uşakların hepsi resmî elbiseler giymişler.

- Ö. Seyfettin

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • resmî — sf., Ar. resmī 1) Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili, özel karşıtı Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur. Y. K. Karaosmanoğlu 2) Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan, formel Resmî muamele. Resmî müracaat. 3) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • elbise — is., Ar. elbise Giysi Bayram sabahlarında yeni elbiseler karşısında çocuk heyecanları duyuyorum. S. F. Abasıyanık Birleşik Sözler elbise dolabı resmî elbise dalgıç elbisesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • resmî giysi — is. Resmî elbise, üniforma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ASSUBAY — Ask: Çavuş, üst çavuş ve başçavuş diye rütbeleri olan, ücret alan ve resmi elbise giyen askerdir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • giysi — is. Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, urba Hanımlar, tatil köylerinde son moda giysiler giyiyorlar. Ç. Altan Birleşik Sözler resmî giysi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıyafet — is., Ar. ḳiyāfet 1) Kılık, elbise, giysi Kıyafetinden onun da bir kalem beyi olduğu anlaşılıyordu. Ö. Seyfettin 2) Resmî giysi Öyle de olsa ha deyince senin boyuna bosuna göre asker kıyafeti bulunur mu? Y. K. Karaosmanoğlu Birleşik Sözler kıyafet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HÂCEGÂN — (Hâce. C.) f. Hocalar. * Eskiden yüzbaşı rütbesi karşılığında sivil rütbe. * Bâb ı Âli kalemleri efendilerinden hususi bir rütbe taşıyan adam HÂCEGÂN I DİVAN I HÜMAYUN Eskiden devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında ve bir takım mühim… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SETRE — Yarı resmi ceket. * Düz yakalı ilikli çuha elbise …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.