resim

is., -smi, Ar. resm
1) Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri

Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı.

- T. Buğra
2) Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat

Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı.

- O. S. Orhon
3) Fotoğraf

Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı.

- A. Gündüz
4) huk. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç

Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider.

- Y. K. Karaosmanoğlu
5) Tören
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • RESİM — Bir çeşit deve yürüy …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • resim — Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bulunan kişilerden alınan bir gelir …   Hukuk Sözlüğü

  • resim almak — 1) bir şeyin resmini yapmak 2) resim çekmek 3) vergi ödetmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • resim yazı — is., tar. Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • resim çekmek (veya çıkarmak) — fotoğraf makinesiyle bir şeyin biçimini kâğıda geçirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • resim gibi — çok güzel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baskı resim — is., smi Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çıplak resim — is., smi Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dağlama resim — is., smi Tahta üzerine kızgın demirle yapılan bir tür resim, yakma resim, pirogravür …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cam resim — is., smi Renkli camların kesilip birbirlerine kurşun çubuklarla bağlanması ile yapılan süs veya resim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.