renksiz

sf.
1) Rengi olmayan

Islak topraklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak kokusu yükseliyor.

- H. E. Adıvar
2) Solgun görünen, soluk

Bu sabah Munise biraz hasta ve renksiz uyandı.

- R. N. Güntekin
3) mec. Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan

Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı.

- F. F. Tülbentçi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • akrilik — is., ği, İng. acrylic 1) Renksiz, keskin kokulu asitler 2) sf. Bu asitler kullanılarak yapılan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alacalık — is., ğı 1) Alacalı olma durumu 2) hay. b. Renkli ve renksiz kılların bütün vücutta düzenli biçimde dağılmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleşmesiyle meydana gelen bir at donu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alkol — is., lü, kim., Fr. alcool 1) Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • asetilen — is., kim., Fr. acétylène Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • batmak — nsz, ar 1) Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek Sonra hani bir gemimiz batmıştı. S. F. Abasıyanık 2) Dünyanın dönüşü dolayısıyla güneş, ay ve yıldız ufkun altına inmek Güneş renksiz bulutlar altında batıyordu. Ö. Seyfettin 3) İflas etmek 4)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • benzin — is., kim., Fr. benzine 1) Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı yaklaşık 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu bulunan bir sıvı 2) Bir tür organik yağ çözücü 3) esk. Benzen Birleşik Sözler benzin göstergesi benzin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boyasız — sf. 1) Boya sürülmemiş Yalnız kapı ile dolabın yüzleri tel ve fil dişi kakma ve boyasızdır. S. Birsel 2) Renksiz 3) Yüzünü boyamamış olan, makyajsız (kadın) Şu kadını düzgünsüz, boyasız bir hâlde yakından bir görsem. O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cam suyu — is. Potas veya sodanın kuvars ile eritilmesinden elde edilen, ağacın böceklere ve ateşe direncini artıran renksiz sıvı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cila yağı — is. Cila topunun, cilalanacak yüzeyde kolayca kaymasını sağlayan, asitsiz, renksiz ve reçinesiz ince yağ …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eter — is., kim., Fr. éther 1) Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılar 2) Hekimlikte kullanılan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı, lokman ruhu 3) Bir tür organik yağ çözücü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.