reislik

is., -ği
1) Başkanlık

Zavallı adam ihtiyarlıkta sürünmesin diye bir kulüp açarak reisliğini ona verdiler.

- F. R. Atay
2) den. Küçük tekne kaptanlığı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • RİYASET — Reislik. Bir işi idarede başta bulunmak. Başkanlık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • başkanlık — is., ğı 1) Başkan olma durumu Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hâl ilan edebilir. Anayasa 2) Başkanın görevi veya makamı, reislik, riyaset Birleşik Sözler başkanlık makamı başkanlık sistemi genel başkanlık yarı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HİLAFET — Bir kimseye halef olmak ve onun yerine geçmek. * Din ve dünya işlerinde umumi reislik. İmam ül Mü minîn olan zât, şer î hükümlerin icrasında Peygamberimiz Hz. Muhammed e (A.S.M.) halef olduğu için hilafet vazifesini alana Halife denmiştir. Buna… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • IRAFET — Kethüdâlık, reislik. Ululuk, şereflilik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NEZARET — (Nedâret) Tazelik. Parlaklık. Letafet NEZARET{ (T) (Nazar. dan) Bakmak, seyir, bakış. * Nâzırlık etmek. Göz etmek. * Tenezzüh. * Reislik. * Vekillik, nâzırlık, bakanlık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RÜESA — (Reis. C.) Reisler, reislik yapanlar. Başkanlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RİYASETPENAH — f. Başkanlık makamında bulunan. Başkanlık eden, başkan olan. Reislik yapan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SERVERÎ — f. Başlık, başkanlık, serverlik, reislik. Ululuk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.