rehin

is., tic., Ar. rehn
Tutu

Hâlbuki yalının rehinde olduğunu pekâlâ işitmiştim.

- Y. K. Karaosmanoğlu
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller
- <

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • REHİN — (Rehn Rehine) Bir şeyin yerine teminat olarak tutulmuş olan şey, rehin edilmiş. * Mevkuf ve mahpus kılmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • rehîn — (A.) [ ﻦﻴهر ] rehinli, ipotekli …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • rehin — Bir borcun yerine getirilmemesi halinde, alacaklarının teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı lehine verilen taşınır veya taşınmaz mal güvencesi …   Hukuk Sözlüğü

  • rehin etmek — rehin olarak vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • rehin almak — bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için bir kimseyi ele geçirmek, tutmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MERHUN — (Rehin. den) Rehin edilmiş olan. Ödünç alınan bir şeyi teminata bağlamak için, onun yerine verilen herhangi bir şey. * Belirli müddetle bir şeye bağlı olan. * Edb: Mânası diğer beyit ile tamamlanan beyit …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • varant — rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet …   Hukuk Sözlüğü

  • terhin etmek — rehin olarak bırakmak, rehine koymak, tutuya koymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dutur — rehin, icare gir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saklav — rehin; asiya i vustada hükümdarlarının hizmet içün hazir bulundukları bir mevki dir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.