rehberlik

is., -ği
1) Kılavuzluk

Şuursuz olarak bir 'eczane' kelimesinin rehberliğini arıyordu.

- P. Safa
2) Öğrencilerinin sorunlarını öğrenerek onlara yardımda bulunma
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • rehberlik etmek — yol göstermek, kılavuzluk etmek Yenilik ve gençlik hareketine rehberlik etmektedir. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Ministry of Ecology and Natural Resources (Azerbaijan) — Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Republic Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Coat of Arms of Azerbaijan …   Wikipedia

  • Ministry of Taxes (Azerbaijan) — Ministry of Taxes of Azerbaijan Republic Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi Coat of Arms of Azerbaijan Agency overvi …   Wikipedia

  • benibeşer — is., esk., Ar. benī + beşer İnsan Benibeşer arasında, ister şiire, ister başka bir şeye rehberlik etmek ancak o şeyin cinsinden olmaya mütevakkıftır. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kılavuzluk — is., ğu 1) Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik 2) den. Bir gemiyi limana sokma veya limandan çıkarma işi Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller kılavuzluk etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kılavuzluk etmek — yol göstermek, rehberlik etmek Bereket versin ki garsonun beyaz gölgesi bana kılavuzluk ediyordu. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • EİMME-İ ERBAA — Dört imâm. Müslümanların en büyük ve yüksek âlimleri ve müctehidlerinden hak mezheb müessisleri olan ve ehl i imâna rehberlik eden büyük imâmlar. İsimleri şöyle sıralanabilir: İmâm A zam Ebu Hanife, İmâm ı Şâfii, İmâm ı Mâlik, İmâm ı Ahmed ibn i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KAT' — Kesme, ayırma. * Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek. * Delil ve bürhan ile ilzam etmek. * Edb: Sözün te sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden kesivermek. İmtihan geliyor. Çalışın, yoksa... Görmüyor gittiği yanlış yolu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MİHMANDAR-I KERİM — Dünya misafirhanesinde kullarına yardım ve in am eden Rabbimiz, Allah (C.C.). * Müslümanlara dünya misafirhanesinde rehberlik eden, Hazret i Peygamber (A.S.M …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • REHBER — f. Yol gösteren, kılavuz. (Bak: Mürşid)(...Hem Rabb ül Âlemîn, meyve i âlem olan insana âlemi içine alacak bir vüs at ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya mübtelâ olduğundan; bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.