realizm

is., Fr. réalisme
Gerçekçilik

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • realizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. realizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} postawa życiowa objawiająca się bezstronną, obiektywną, trzeźwą oceną rzeczywistości, zdrowym rozsądkiem, praktycyzmem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • realizm — m IV, D. u, Ms. realizmzmie zwykle blm 1. «postawa życiowa polegająca na trzeźwej, bezstronnej ocenie rzeczywistości, oparta na doświadczeniu i rozumowaniu, pozwalająca na wybór takich środków działania, które prowadzą skutecznie do zamierzonego… …   Słownik języka polskiego

  • realizm — <lat. realis – maddi, həqiqi> 1. Həqiqi vəziyyəti, şəraiti, imkanları və qüvvələrin nisbətini dərketmə bacarığı. 2. Obyektiv varlığı və onun tipik xüsusiyyətlərini düzgün əks etdirməkdən ibarət bədii idrak üsulu, habelə ədəbiyyat və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • REALİZM — Umumi fikirleri birer hakikat sayan felsefi görüş. Hadiseleri olduğu gibi anlatma ve gösterme gayesi güden san at çığırı, fikri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • IBM IntelliStation — The IBM IntelliStation workstation class personal computer was announced March 1997 as the follow on to the IBM PC Series 360 and 365. In February 2002 POWER processor based workstations, which where previously sold directly under the eServer… …   Wikipedia

  • 3DLabs — Dieser Artikel wurde aufgrund inhaltlicher und/oder formaler Mängel auf der Qualitätssicherungsseite des Portals Wirtschaft eingetragen. Du kannst helfen, indem Du die dort genannten Mängel beseitigst oder Dich an der Diskussion beteiligst …   Deutsch Wikipedia

  • 3Dlabs — In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen folgende wichtige Informationen: Aktuelle Mitarbeiterzahlen, Umsatz, ... JoBa2282 Red mit mir 00:15, 1. Mär. 2008 (CET) Du kannst Wikipedia helfen, indem du sie recherchierst und einfügst …   Deutsch Wikipedia

  • gerçekçilik — is., ği 1) Gerçekçi tutum ve davranış, realizm 2) Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm Çağımızda gerçekçilik akımlarının güçlenmesi, sinema sanatında da etkisini gösterdi. N. Cumalı 3) fel. Bilinçten bağımsız bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • realist — <lat.> 1. Real düşünən, öz işində, fəaliyyətində real varlığın şəraitini nəzərə alan və buna uyğun hərəkət edən adam. Sən lap realistsən, ay Məhər kişi, – deyə sədr gülə gülə ona müraciət etdi. B. Bayramov. 2. Ədəbiyyat və incəsənətdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • 3DLabs P20 — Die 3DLabs P20 VPU (Visual Processing Unit), auch bekannt als 3DLabs Wildcat Realizm VPU, ist der Nachfolger des 3DLabs P10 und ein ebenfalls voll programmierbarer Grafikprozessor. 3DLabs verwendete diesen Grafikchip ausschließlich auf… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.