rastlantı

is.
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf

Avlu kapısı önünde atından indiği sırada, iyi bir rastlantıyla, Hayrettin Ağa, oğlu ile avludaydı.

- N. Cumalı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • körün taşı — rastlantı sonucu birine zarar veren, hesapta olmayan iş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Halil Mutlu — (born Huben HubenovFact|date=October 2008 on July 14, 1973 in Postnik, Bulgaria) is a Turkish World and Olympic Champion in weightlifting. He is one of only four weightlifters to have won three consecutive gold medals at Olympic Games. He won… …   Wikipedia

  • bereket — is., Ar. bereket 1) Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz, feyezan Çocuk gönlüm kaygılardan azade / Yüzlerde nur, ekinlerde bereket. O. V. Kanık 2) hlk. Yağmur Bereket yağıyor. 3) zf. İyi ki, neyse ki, iyi bir rastlantı sonucunda Bereket, o sıralarda… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bulaşmak — nsz 1) Bir nesne, üzerine sürülen bir şey yüzünden kirlenmek Tabak bulaştı. 2) e İstenilmeyen bir madde bir şeye sürülmek Yüzüne gözüne yer yer kepek bulaşmıştı. S. F. Abasıyanık 3) e Hastalık geçmek, sirayet etmek Çocuğa suçiçeği bulaşmış. 4) e… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düşmek — e, er 1) Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor. R. N. Güntekin 2) den Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ganimet — is., Ar. ġanīmet 1) Savaşta düşmandan zorla ele geçirilen mal 2) Bir rastlantı sonucu ele geçen kazanç veya imkân 3) Yağma sonrasında elde kalan mal, çalıntı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hasbelkader — zf., esk., Ar. ḥasb + ḳader Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilinek — is., ği, fel. Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • isabet — is., Ar. iṣābet 1) Hedefe varma, hedefi vurma Bir kurşun isabetiyle öldü. 2) Piyango vb. şans oyunlarında, kazanma, çıkma, vurma 3) Öneri, düşünce veya söz, yerinde olma Bu sözünde isabet var. 4) Yanılmazlık 5) Güzel rastlantı Bize uğramanız… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kör nişancı — is. Hedefi rastlantı ile vuran kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.