püskürme

is.
1) Püskürmek işi
2) sf. Sık ve tek tek benekler durumunda olan
3) jeol. Yanardağın, duman, kül ve lav çıkarması, indifa
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • püskürme benli — sf. Bir arada irili ufaklı benleri olan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İNDİFAÎ — Püskürme ile alâkalı. * Püskürük …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • benli — sf. Ben (I) bulunan Tılsımı çözmek için kadının sırtı benli olmalı imiş. S. F. Abasıyanık Birleşik Sözler püskürme benli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deprem — is., coğ. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele Birleşik Sözler deprem bilimi deprem bölgesi depremçizer deprem… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • indifa — is., jeol., esk., Ar. indifāˁ 1) Püskürme 2) Başkaldırma, isyan etme, ayaklanma 3) tıp Kızamık, kızıl vb. hastalıklarda vücutta kırmızı lekeler görülme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller indifa etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • lav — is., jeol., Fr. lave Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler, püskürtü Birleşik Sözler lav silahı lav taşması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • lav taşması — is. Lavın püskürme sırasında yanardağ ağzından çıkarak alçak yerlere doğru yayılması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • püskürteç — is., ci 1) Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya, atmaya yarayan tulumba veya körük biçimindeki aygıt, püskürme makinesi, pülverizatör 2) Sprey …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • püskürtmek — i 1) Püskürme işini yaptırmak 2) Hızla ve savurtarak çıkarmak 3) Fışkırtmak 4) mec. Geri dönmek zorunda bırakmak Düşmanı hem de kanadı kırık hâlimizle, hangi güçle geri püskürttük? H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • püskürük külte — is., min. Yanardağından püskürme sonucu katılaşmış duruma gelen taş, püskürük taş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.