pürüzlü

sf.
1) Pürüzü olan

Pürüzlü cilt.

2) Boğuk ve bozuk (ses)

Sesi hâlâ pürüzlü idi.

- H. Taner
3) mec. Karışık, güç (durum, iş)

Mesele pürüzlüdür, bir skandal hâlini almasından korkulur.

- R. H. Karay

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çakır çukur — is. 1) Girintili çıkıntılı, pürüzlü yüzey Her taraf çakır çukur. 2) zf. Çak çuk diye ses çıkararak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çatallı — sf. 1) Çatalı olan veya çatal durumunda olan 2) Pürüzlü (ses) 3) mec. İki veya daha çok ihtimali olan Birleşik Sözler çatallı iğne …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çatlak ses — is. 1) Pürüzlü, bozuk ses Bir zurna gibi duyulan çatlak sesiyle âlemi çekiştirir. A. Ş. Hisar 2) mec. Bir topluluğun düzenini bozan, uyulması gereken yerde itiraz eden ve aynı görüşte olmayan insanların düşünceleri 3) mec. İtiraz, aykırılık… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gaile — is., esk., Ar. ġāˀile 1) Sıkıntı, dert, keder, üzüntü Küçücük yaşta büyüklüğün olanca gaileleri kendi üzerlerine yığılmış kimseler görülür. A. Mithat 2) Uğraştırıcı, pürüzlü iş, yük Otuz iki senelik bir saltanatın binbir gailesi ve bu en son… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • keçeleşmek — nsz 1) Telleri birbirinin içine girip karışarak ayrılmaz olmak 2) Deri pürüzlü duruma gelmek, keçe gibi olmak 3) mec. Vücudun bir yeri uyuşup duyarlığı azalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kılçıklı — sf. 1) Kılçığı olan Kaşık adası bilek kalınlığında, mor kılçıklı, yarım metre uzunluğunda zarganalarla doludur. S. F. Abasıyanık 2) mec. Pürüzlü, çapraşık, karışık Bu iş pek kılçıklı, içinden nasıl çıkılır? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kumlama — is. 1) Çam türü ağaçlarda yıl halkaları arasındaki görüntü ayrımını daha da belirtmek için yüzeye, hava basıncından yararlanarak kum püskürtme 2) Oyma işlerinde, çukurda kalan yüzeyleri özel dişli araçlarla pürüzlü duruma getirme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kuzu mantarı — is., bit. b. Bazitli mantarlardan, çayırlarda, sulak yerlerde yetişen, şapkası etli, kalın, koni biçiminde, pürüzlü, yenilir bir mantar (Boletus edulis) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • moloz taş — is. Kaba, pürüzlü taş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • palamut — 1. is., du, hay. b., Rum. Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, büyüklüğüne göre çingene palamudu, torik, sivri, altıparmak, piçuta adlarını alan, kılçıksız ve pulsuz bir balık, sivri (Pelamys sarda) Birleşik Sözler çingene… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.