Protestanlık

is., -ğı, öz.
1) Protestan olma durumu
2) Anglikan, Lüterci, Kalvenci gibi türlü kolları içine alan, papanın dinî başkanlığını ve Katolik kurallarını tanımayan kilise birliği

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • PROTESTANLIK — (Prutluk) Papayı Hristiyanların başı olarak tanımayıp ruhaniyetini kabul etmeyen bir Hristiyanlık mezhebi. (Bak: Nasraniye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EHL-İ BİD'A — (Bak: Bid at)(Ehl i bid a, ecnebi inkılâbcılarından böyle meş um bir fikir aldılar ki: Avrupa, Katolik Mezhebini beğenmeyerek başta ihtilâlciler, inkılâbcılar ve feylesoflar olarak, Katolik Mezhebine göre ehl i bid a ve Mu tezile telâkki edilen… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NASRANİYET — Hristiyanlık.(Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip İslâmiyete karşı terk i silâh edecektir. Nasraniyet, bir kaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmağa hazırlanıyor, ya intifa bulup… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • PRUTLUK — (Bak: Protestanlık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.