av tezkeresi

is.
Avcılara verilen izin belgesi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • mürur tezkeresi — is., esk. Bir yere gitmek için gerekli olan izin belgesi Kazanan, yani mürur tezkeresi alan sevinçle İstanbul a gidermiş. A. Boysan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nüfus tezkeresi — is. Nüfus cüzdanı Her zaman çantasında bu resimli nüfus tezkeresi bulunurdu. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tezkere — is., Ar. teẕkire 1) Pusula Bu vaziyette en tabii çare, ona küçük bir tezkere yazmaktı. R. N. Güntekin 2) Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt Nihayet yol tezkerem yapıldı, üstüm başım düzeltildi. Y. K. Beyatlı 3) ask. Askerlik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • av — is. 1) Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi Ava giden avlanır. Av köpeği avdan kalmaz. 2) Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması 3) Bu yollarla yakalanan hayvan 4) mec. Tuzağa… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • doldurmak — i 1) Dolmasını sağlamak, dolu duruma getirmek Fazla eşyasını acele acele valize doldurdu. R. H. Karay 2) Araç deposunu akaryakıtla tamamen dolu duruma getirmek 3) nsz Ateşli silahların içine mermi sürmek İki tabanca getirdiler, takır takır… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mürur — is., esk., Ar. murūr 1) Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma 2) Geçip gitme 3) Sona erme Birleşik Sözler mürur tezkeresi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nüfus — is., Ar. nufūs 1) Kişi Burada beş nüfus var. 2) Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı Nüfus sayımı. Nüfusu çoğalmak. 3) Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü Tarım nüfusu. Gecekondu nüfusu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nüfus cüzdanı — is. Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı, nüfus tezkeresi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • GÜZERNAME — f. Geçiş tezkeresi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.