atom sayısı

is., fiz., kim.
Bir atom çekirdeğinin içerisinde bulunan protonların sayısı, atom numarası

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • atom — is., kim., Fr. atome 1) Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık 2) hlk. Yaprakları üst üste sarılı topak marul 3) fel. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • atom numarası — is., fiz., kim. Atom sayısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • atom ağırlığı — is., kim. Herhangi bir atomun 16 sayısı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağırlığı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sayı — is., mat. 1) Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet Bir, beş, yüz, birer sayıdır. 2) Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • altın — is., kim. 1) Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au) Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır. 2) sf. Bu elementten yapılmış Müsteşar,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • neon — is., kim., Fr. néon 1) Atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2, yoğunluğu 0,7 olan, sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, havada pek az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından bir element (simgesi Ne) 2) Neon… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • silisyum — is., kim., Fr. silicium Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 °C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element (simgesi Si) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aynştaynyum — is., kim. Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi E) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baryum — is., kim., Fr. baryum Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element (simgesi Ba) Birleşik Sözler baryum karbonat baryum… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fermiyum — is., kim., Fr. fermium Aynştaynyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element (simgesi Fm) …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.