atom bombası

is., fiz.
Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluşması temeline dayanan bomba

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • atom — is., kim., Fr. atome 1) Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık 2) hlk. Yaprakları üst üste sarılı topak marul 3) fel. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • atom — <yun.> 1. Kimyəvi elementin nüvədən və elektrondan ibarət ən kiçik hissəsi. Atom enerjisi. Atom nüvəsinin radiusu təcrübədə ölçülə bilər. Atom kvant mexanikası qanunlarına tabe olan mikroskopik sistemdir. Atom bombası. Atom çəkisi. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bomba — 1. is., den., İt. bomba Yan yelkenlerin alt yakasını gerip açmak için kullanılan yatay seren 2. is., İt. bomba 1) Canlı veya cansız hedeflere atılan, içi yakıcı ve yıkıcı maddelerle doldurulmuş, türlü büyüklükte patlayıcı, ateşli silah Çok sayıda …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hidrogen — <yun. hydor və genos – doğma> Oksigenlə birləşdikdə su əmələ gətirən yüngül qaz – kimyəvi element. Kimyəvi analiz yolu ilə müəyyən edilmişdir ki, suyu öz tərkib hissələrinə ayırdıqda, ondan iki bəsit maddə – hidrogen və oksigen alınır.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bomab — <fr.> İçərisinə partlayıcı maddələr doldurulub, əl və ya silah vasitəsilə, yaxud da təyyarədən atılan mərmi, qumbara. Atom bombası. Oksigen bombası. Yandırıcı bomba. Fuqas bombası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kobalt — is., kim., Fr. kobalt Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüş renginde bir element (simgesi Co) Birleşik Sözler kobalt bombası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hidrojen — is., kim., Fr. hydorogène Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H) Birleşik Sözler hidrojen bombası ağır hidrojen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.