parıltılı

sf.
Parlaklığı olan, parıldayan, ışıltılı, yalabık

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • parıltılı — sif. Parıltısı olan, parıldayan, bərq vuran. Dağ gülünün çiçəkləri; Nanələrin ləçəkləri; Parıltılı şehlə doldu. M. D …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cığcığa — 1. is. etnoq. 1. Gəlin gedən qızların başına salınan qızıl parıltılı bəzək şeyi. Gəlinin və yengələrin duvaqları aşağı salındı, üzlərinə duvağın üstündən cığcığa taxılmışdı. Ç.. // Bəzək üçün gəlinlərin başına səpilən parıltılı, ala bəzək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Neşâtî — Neşāṭī (نشاطى) (?–1674) was the pen name (Ottoman Turkish: ﻡﺨﻠﺺ maḫlas) of an Ottoman poet. He was a Sufi, or Islamic mystic, of the Mevlevî order, and his poetry is often considered exemplary of the Indian style (سبك هندی sebk i hindî) of… …   Wikipedia

  • buzul taş — is., min. Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ekin kargası — is., hay. b. Tüyleri parlak, kara ve erguvani parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gümüşservi — is. Ayın suya yansımasıyla oluşan parıltılı görünüm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ışıl ışıl — sf. 1) Parıltılı, ışıltılı 2) zf. Titrek ve parlak ışık saçarak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ipek ağacı — is., bit. b. Ekvatoral bölgelerde yetişen, kerestesi ipek görünüşünde, sarı parıltılı, değerli bir mobilya ağacı, ipek gülü, gülibrişim (Periploca) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • olivin — is., jeol., Fr. olivine Sarımsı yeşil renkli, cam parıltılı, magnezyum ve demirli silikat, peridot …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öz ışın — is., bit. b. Ağaç gövdesinde yatay yönde besin iletimi yapan ve öz kesitte parıltılı görünen hücreler topluluğu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.