atılmak

-den
1) Atma işine konu olmak

Tembel olanlar her yerden atılır.

2) -e Saldırmak, hücum etmek

Düşmanın üzerine atıldı.

3) nsz Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak

Küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atılıyordu.

- S. F. Abasıyanık
4) -e Bir işe girişmek, başlamak

Bu gençlerden bir kısmı Anadolu içlerinde hatta Asya'da ne çetin sergüzeştlere atıldılar.

- F. R. Atay
5) nsz Patlamak

Silah atıldı. Top atıldı.

6) Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • atılmak — atılmak; (çiçek) açılmak; herhangi bir şey büsbütün aynlmayarak açılmak. I, 21, 193 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • köşeye atılmak — (bir) önem verilmemek, gözden uzakta tutulmak, ilgilenilmemek Böyle bir köşeye atılmak, iktidardan uzak kalmak, diri diri gömülmekti benim için. T. Oflazoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • silah atılmak — silahla vurmaya davranmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ileri atılmak (veya çıkmak) — öne doğru çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maceraya atılmak — tehlikeli, yorucu, sıkıcı ve ne olacağı bilinmeyen bir işe kalkışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • talihin kucağına atılmak — kendi kaderine boyun eğmek Bir gelinden ziyade, zalim bir nezri yerine getirmek için talihin kucağına atılmış bir kurbana benziyordu. A. H. Tanpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tehlikeye atılmak — zarar ve sıkıntılara yol açacak bir davranışta bulunmak Şimdilik sizin tehlikeye atılmanıza hacet yoktur. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hayata atılmak — geçim sağlamak üzere çalışmaya başlamak Altı yıllık ortaöğretim bitirmek, hayata atılmanın ilk koşulu sayılır orada. A. Erhat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • pabucu dama atılmak — kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • meydana atılmak — ortaya çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.