önerme

is.
1) Önermek işi
2) Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif
3) man. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tikel önerme — is., man. Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme, tümel önerme karşıtı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tümel önerme — is., man. Konunun kapsamına giren bütün bireyler için belli bir şey bildiren önerme, tikel önerme karşıtı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • açık önerme — is., mat. İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağı değerle doğruluğu veya yanlışlığı kesinleşen önerme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bileşik önerme — is., man. En az iki önermeden oluşan yeni önerme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • temel önerme — is., man. Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • büyük önerme — is., fel., man. Tasımın öncüllerinden büyük olanı, majör …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • küçük önerme — is., fel., man. Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minör …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • evrilir — sf., man. 1) Konu ile yüklemin birbirinin yerine geçmesiyle doğruluğu bozulmayan (önerme): Her insan güler evrilir bir önerme sayılır çünkü her gülen insandır yargısı yanlış olmaz 2) sin., TV Alıcıda kullanılıp kimyasal işlemden geçtikten sonra… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tümel — sf., fel., man. 1) Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan, külli 2) Bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme), külli, tikel karşıtı Birleşik Sözler tümel kavram tümel önerme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vargı — is., man. Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.