öğretim yılı

is.
İlk ve ortaokul ile üniversitelerde öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçen süre

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • öğretim — is. 1) Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım. F. R. Atay 2) Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yıl — is. 1) Dünyanın, güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman 2) Miladi takvime göre ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuz birinde sona eren on iki aylık dönem, sene Yıl 1919 / Mayısın on… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Liste der Universitäten in der Türkei — Die Hochschule für Fremdsprachen der İstanbul Teknik Üniversitesi im Stadtteil Maçka İstanbul Die Liste der Universitäten in der Türkei setzt sich zusammen aus 94 staatlichen Universitäten, 33 Stiftungsuniversitäten sowie vier Universitäten der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der türkischen Universitäten — Die Hochschule für Fremdsprachen der İstanbul Teknik Üniversitesi im Stadtteil Maçka İstanbul Die Liste der Universitäten in der Türkei setzt sich zusammen aus 94 staatlichen Universitäten, 33 Stiftungsuniversitäten sowie vier Universitäten der… …   Deutsch Wikipedia

  • kredi — is., ekon., Fr. crédit 1) Borç ödemede güvenilir olma durumu Piyasada kredisi var. 2) ekon. Ödünç alınan veya verilen mal, para Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir. A. İlhan 3) mec. Güven, saygınlık,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yıllık — sf., ğı 1) Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan O gün yıllık hesapları getirmişlerdi. F. R. Atay 2) Bir yıl için, senelik, senevi Evi yıllık tuttular. 3) Yılda bir yapılan Kuruluşun yıllık toplantısı. 4) is. Bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bütünlemeye kalmak — bir öğrenci yarıyıl veya öğretim yılı sonunda derslerinde başarısızlığa uğramak, ikmale kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.