öğretim üyesi

is.
Yükseköğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent, akademisyen

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • öğretim — is. 1) Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım. F. R. Atay 2) Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öğretim görevlisi — is. Yükseköğretim kuruluşlarında öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Liste der Universitäten in der Türkei — Die Hochschule für Fremdsprachen der İstanbul Teknik Üniversitesi im Stadtteil Maçka İstanbul Die Liste der Universitäten in der Türkei setzt sich zusammen aus 94 staatlichen Universitäten, 33 Stiftungsuniversitäten sowie vier Universitäten der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der türkischen Universitäten — Die Hochschule für Fremdsprachen der İstanbul Teknik Üniversitesi im Stadtteil Maçka İstanbul Die Liste der Universitäten in der Türkei setzt sich zusammen aus 94 staatlichen Universitäten, 33 Stiftungsuniversitäten sowie vier Universitäten der… …   Deutsch Wikipedia

  • üye — is. 1) Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza İkisi de şehrin satranç kulübü üyelerindendir. S. F. Abasıyanık 2) anat. Omurgalılarda, kol ve bacaklar Birleşik Sözler üye aidatı üye tam sayısı murahhas üye borsa üyesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Academic rank — Academic organizations typically have a rather rigid set of ranks. Those listed below refer specifically to universities, although colleges and other institutions may follow a similar schema. Argentina (National Universities)Academic… …   Wikipedia

  • bölüm başkanı — is. Üniversitede bir bölümün yönetim işleri ile eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerinden sorumlu öğretim üyesi, kürsü başkanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yardımcı doçent — is. Üniversitede doktora sonrası öğretim üyeliğinin ilk basamağında olan öğretim üyesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akademisyen — is., Fr. académicien Öğretim üyesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • anatomici — is. 1) Anatomi uzmanı 2) Anatomi dersi veren öğretim üyesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.