öğretim

is.
1) Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim

Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım.

- F. R. Atay
2) Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • öğretim yardımcısı — is. Yükseköğretim kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen uzman, çevirici, araştırma görevlisi ve eğitim öğretim planlamacısı, öğretim görevlisi, okutman …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öğretim bilgisi — is., eğt. Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öğretim elemanı — is. Üniversitelerde eğitim, öğretim faaliyetlerini yürüten kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öğretim görevlisi — is. Yükseköğretim kuruluşlarında öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öğretim programı — is., eğt. Bir okulu bitirmek veya bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan, müfredat, ders programı, müfredat programı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öğretim üyesi — is. Yükseköğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent, akademisyen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öğretim yılı — is. İlk ve ortaokul ile üniversitelerde öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçen süre …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • etkin öğretim — is., eğt. Ele alınan bir sorunun çözümünde, geleneksel öğretim yöntemlerinden yararlanmak yerine, ilgili birkaç bilgi alanında araştırma, deneme ve inceleme yapmaya önem veren öğretim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teknik öğretim — is. Bir tekniğin veya teknik yöntem ve becerilerin kazandırılmasına önem veren öğretim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yaygın öğretim — is. Yaygın eğitim sistemi ile gerçekleştirilen öğretim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.