orman koruma memuru

is.
Ormancı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • orman — is. 1) Ağaçlarla örtülü geniş alan Bitmez tükenmez bir orman, bir çalılık içinde gidiyorduk. M. Ş. Esendal 2) Bu ağaçların bütünü Birleşik Sözler orman çayırı orman dizisi orman evi orman gülü orman işletmesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • koruma — is. 1) Korumak işi 2) Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi Birleşik Sözler koruma görevlisi koruma polisi koruma ünsüzü orman koruma memuru sahil koruma y …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • memur — is., Ar. meˀmūr 1) Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli Kasabaya gelen her yeni memur ilk olarak beni tanır. T. Buğra 2) sf. Yükümlü Sen de kaçmamasına dikkat edeceksin. Muhafazasına memursun. R. H. Karay Birleşik Sözler maiyet memuru …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ormancı — is. 1) Ormanı korumakla görevli kimse, orman koruma memuru 2) argo Kaba, görgüsüz kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.