onsuz

zf.
O olmaksızın

Onsuz kalınacak uzun günler ve geceleri nasıl geçirecektik?

- A. Ş. Hisar

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Zerrin Egeliler — (aka Zerrin Kocamemeliler [ [http://www.privatesozluk.com/show.asp?m=zerrin%20egeliler Topic on privatesozluk.com] ] [ [http://www.milliyet.com.tr/2004/11/20/pazar/paz03.html Interwiev with Cihan Demirci] ] as Zerrin Bigboobs né Hatice Egeliler)… …   Wikipedia

  • hastaya döşek sorulmaz — bir kişiye, onsuz yapamayacağı belli olan bir şeyin gerek olup olmadığı sorulmaz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sifayi — (Kürdəmir, Şamaxı) gözəl, qəşəng. – Əşrəfin bir sifayi qızı var; – Az özüvə təhto ver, onsuz da sifayisən (Şamaxı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ayna — is. <fars.> 1. Güzgü. Aynanın çatdığı calaq qəbul eləməz. (Ata. sözü). Əgər bilmək istəyirsiniz ki, kimin üzünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqət ilə baxınız camalınıza. C. M.. <Həkim:> Mən ayna ilə üzbəüz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bombardmançı — 1. sif. Bombalamaya məxsus. Bombardmançı təyyarə. 2. is. Bombardman təyyarəçisi. Hava ayaz deyildi ki, bombardmançılar onsuz da qalxıb dağım dağım olan yeri təzədən şumlamağa başlasın. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çimir — etmək (almaq) – azca yatmaq, yuxulamaq, yuxusunu almaq, mürgüləmək, mürgü döymək. Öz özümə dedim ki, onsuz yaşamaq nədir? Qaçdı gözümdən yuxu, ala bilmədim çimir. S. Rüst.. <Veys:> İndi də, Əziz kişi, bir az işə sən bax, mən çimir eləyim,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşləşmək — qarş. Üz üzə vuruşmaq, savaşmaq, döş döşə gəlmək, əlbəyaxa ol maq, mübarizə etmək. O, mütləqa Dəmirovla üz üzə gəlməli idi, onsuz da onu bu arada saymayan adamla istər istəməz döşləşməli idi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duyuq — sif. 1. Duyğu hissi iti olan, tez duyan, ayıq. 2. Xəbər. Kəndə duyuq yayıldı. ◊ Duyuq düşmək – duymaq, xəbər tutmaq, xəbərdar olmaq. Adamlar bu işdən duyuq düşdülər. Bunlar divardan aşanda qazamat qulluqçuları duyuq düşdülər. «Qaçaq Nəbi». Duyuq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiyac — is. <ər.> 1. Hər hansı bir şeyə olan və onsuz keçinmək mümkün olmayan tələbat, gərəklik, lüzum. Xassə, ol rus elminə talib; Onlara ehtiyacımız çoxdur; Bilməsək dil, ilacımız yoxdur. S. Ə. Ş.. Poçt yolu ilə gəlib gedənlərin hər ehtiyaclarını …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.