oğul

is., -ğlu
1) Erkek evlat

Ertesi günü kardeşimin büyük oğlu geldi.

- M. Ş. Esendal
2) Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz

Hinoğluhin.

3) Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu

Oğul arısı.

4) ünl. Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü

Bu su onu da devirir oğul!

- S. F. Abasıyanık
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ogul — ogul, çocuk, I, 37, 51, 68, 74, 86, 123, 180, 206, 220, 246, 253, 256, 262, 264, 288, 299, 319, 370, 415, 440, 515 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • oğul — is. 1. Kişi cinsindən olan övlad. Onun oğlu olub. İki qızı, bir oğlu var. – <Qurbanəli:> Qaldır başını, sən axı Qurbanəlinin oğlusan. H. N.. Son zaman Rüstəm kişi oğlunun tora düşməsində, pis bir günah işləməsindən qorxurdu. M. İ.. 2. Yaşlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oğul — (Balakən, Qax, Yevlax, Zaqatala) övlad (həm oğlana, həm də qıza bu sözlə müraciət edilir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ögül — (Ordubad) vəhşi qoyunların keşiyini çəkən qoç …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • oğul vermek — oğul arılarının bir bölüğü kovandan ayrılıp ayrı bir kovana gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • oğul oğul — zf. Gruplar hâlinde, bölük bölük Böyle küme küme, böyle oğul oğul nerelerde toplanırdı bunlar? Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • oğul-uşaq — top. Oğullar, qızlar bir yerdə. <Murad> . . evli və oğul uşaq sahibi idi. S. H.. <Cahan:> Əsgər, gəl evlən, ev eşik yiyəsi ol, oğul uşaq sahibi ol. . Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oğul balı — is. 1) Oğul arılarının yaptığı bal 2) mec. Bir büyük anneye veya büyük babaya göre oğuldan olan erkek torun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • oğul uşak — is., ğı Çocuklar ve torunlar Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • oğul çıkarmak — bir kovan, yeni bir oğul arısı topluluğu meydana getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.