noktalama işareti

is., dbl.
Noktalama işaretleri

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • noktalama — is. 1) Noktalamak işi 2) sin., TV Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü Birleşik Sözler noktalama işareti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • noktalama işaretleri — is., ç., dbl. Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırmaya yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, parantez vb. işaretler …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kesme işareti — is., dbl. Özel adlara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı, kesme, kesme imi, apostrof ( ) Atatürk ün konuşması. N oldu? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • soru işareti — is., dbl. Soru cümlelerinin sonuna konulan noktalama işaretinin adı (?) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tek tırnak işareti — is., dbl. Çift tırnakta verilen bir alıntının içinde yer alan bir başka sözü belirlemek için kullanılan noktalama işaretinin adı ( ... ) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tırnak işareti — is., dbl. Bir metnin içinde başkasından aktarılan yazı veya sözlerin başına ve sonuna konulan noktalama işaretinin adı ( ... ) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ünlem işareti — is., dbl. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretinin adı, ünlem (!) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • işaret — is., Ar. işāret 1) Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im Noktalama işaretleri. 2) Belirti, gösterge, alamet 3) El, yüz hareketleriyle gösterme Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor. R. H. Karay Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • caize — is., ed., esk., Ar. cāˀize 1) Şairlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafından kendilerine verilen bahşiş 2) Yazıda bir sözün olduğu gibi tekrarlandığını göstermek için alt hizasına konulan tırnak biçimindeki noktalama işareti 3) Yol yiyeceği …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eğik çizgi — is. 1) Düz olmayan çizgi 2) Yan yana yazılan dizeler, kelime grupları ve cümle ögeleri, adres yazarken kapı numarası ile daire numarası vb.nin arasına konulan noktalama işareti (/) 3) mat. Bölme işlemini gösteren işaret …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.