nesne

is.
1) Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje

Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil.

- S. M. Alus
2) dbl. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç

"Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir.

3) fel. Öznenin dışında kalan her konu, obje

Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş.

- S. Birsel
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • NESNE — şey, herhangi bir şey …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • nesne öbeği — is., dbl. Nesneyle ilgili olarak kullanılan kelimelerin bütünü Bir adam, yan taraftaki geniş kapının iki kanadını açtı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • belirtili nesne — is., dbl. Belirtme durumundaki nesne, sarih meful …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • belirtisiz nesne — is., dbl. Yalın durumdaki nesne …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ortak nesne — is., dbl. Birden çok yüklemin bağlı bulunduğu nesne Postacı adresi buldu ama bize bildirmedi. cümlesinde adresi ortak nesnedir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • belirli nesne — is., dbl. Belirtme durumu ekini almış, geçişli fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • neñ — nesne, şey, mal 12, 13, 14, 15, 31, 34, 50, 53, 84, 98, 126, 140, 143, 145, 147,157, 159, 162, 164, 169, 170, 177 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • MİLKED — Nesne dövecek âlet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞEY' — Nesne, şey. * İstemek, dilemek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • tel — 1. is. 1) Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne Gelin teli. Telgraf teli. 2) sf. Bu nesneden yapılmış veya bu nesne biçiminde olan Tel kafes. Tel çivi. 3) Tencere, çaydanlık vb.ni ovarak temizlemek için… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.