aşağılayıcı

sf.
Aşağılayan, hor gören

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • aşağılayıcılık — is., ğı Aşağılayıcı olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kötülemek — i 1) Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek İsveçli doktorun suyu kötülemekteki asıl amacı, Viyana da bir bira fabrikası açmak iznini elde etmekmiş. S. Birsel 2) nsz İnsanın sağlığı bozulmak 3) nsz Nesnelerin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • pejoratif — sf., Fr. péjoratif Küçümseyici, aşağılayıcı, kötüleyici, yerici, yermeli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • takım — is. 1) Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman 2) Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk Memur takımından olduğumuzdan böyle evlerde oturamazdık, daha doğrusu alışkın… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tezyifkâr — sf., esk., Ar. tezyīf + Far. kār Aşağılayıcı, adi, kötü, bayağı Şimdi bana bu tezyifkâr türküyü söyleterek hıncını çıkartıyordu. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zül saymak — bir olay veya sözü küçültücü, alçaltıcı, aşağılayıcı olarak değerlendirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yerden yere vurmak — birine türlü yönlerden saldırarak onu çok aşağılayıcı bir duruma düşürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hakaretâmiz — (A. F.) [ ﺰﻴﻡﺁ ترﺎﻘﺣ ] aşağılayıcı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • tahkîrâmiz — (A. F.) [ ﺰﻴﻡﺁ ﺮﻴﻘﺤﺕ ] aşağılayıcı. ♦ tahkiye etmek anlatmak, hikaye etmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • CERBEZE — Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme. * Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret i mutedile ve kuvvet i idareden ibâret olan sıfat ı zihniye.(Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.