astasım

is., man.
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • as — 1. is., hay. b. Kakım 2. is., Fr. as 1) İskambil kâğıtlarında birli 2) sf. Bir işte başta gelen (kimse veya şey) As oyuncu. Birleşik Sözler assolist astasım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tasım — is., man. Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan bir uslamlama yolu, kıyas Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Birleşik Sözler astasım çok tasım ön tasım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.