müsevvit

is., -di, esk., Ar. musevvid
1) Müsvedde yapan kimse

Müsevvit, bir tezkerenin müsveddesini yapan kâtibin unvanıdır.

- R. H. Karay
2) Taslak yapan kimse
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • başmüsevvit — is., di, esk., T. baş + Ar. musevvid Yazı müsveddeleri hazırlayan ve adına müsevvit denen memurların başkanı Dört satırlık bir şey de olsa onun yazdığını başmüsevvit görür, tashih eder. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FETVA EMİNİ — Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.