aslında

zf.
Asıl olarak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çürük tahta çivi tutmaz — aslında yaramaz olan veya sonradan o duruma getirilen şeyi, ne kadar uğraşsanız da işe yarar duruma getiremezsiniz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • burslan — aslında bebür denen hayvan; erkek ad ı III, 418 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • tigin — aslında köle anlamına iken sonra hakan oğullarına verilen ungun I, 355,357, 413; III, 368 bkz: tegin …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • AN-ASL — Aslında, hakikatında, aslından …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÂR-I RİDDE — Aslında Müslim iken sonradan irtidâd eden veya bir zaman İslâmiyeti kabul etmiş iken sonradan mürted olan şahısların hâkim bulundukları yer.(Darürridde, yani: Mürtedlerden müteşekkil bir taifenin istilâ ederek hakimiyetleri altına aldıkları… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HADD-İ ZÂTINDA — Aslında. Yaradılışında …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HIRZ-I BİGAYRİHÎ — Aslında eşya saklamaya mahsus olmayan, izin almadan girilebilen ve konacak malların yanında muhafızı olan yer. (Yol, mescid, meydan gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LİGAYRİHÎ HARAM — Aslında helâl olup, başkasının hakkı olduğu için veya neticeleri itibarı ile haram olan şey. Meselâ cuma namazı esnasında ticaret yapmak gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜBTEDE' — Aslında yok iken yeni çıkmış olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İSHAN — Aslında kalınlık demek olan sihan ve sehânetten kalınlaştırmak demektir. Siklet de sehanetin lâzımı olmak itibariyle: Falan kimseyi, hastalığı veya yarası ağırlaştırdı, yerinden kımıldatmaz etti. mânâsına İshanehül maraz evilcerh denilir. Harbde… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.