murakabe

is., esk., Ar. murāḳabe
1) Denetleme

Onun tatlı sert murakabesi, konağın her ferdince kabul edilmiş.

- S. Ayverdi
2) Tasavvufta Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • murakabe — (A.) [ ﻪﺒﻗاﺮﻡ ] 1. denetim. 2. kendi iç dünyasına dalma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • MURAKABE — Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek. * Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek. * Hıfz etmek. * Beklemek. İntizar. * Dalarak kendinden geçmek. * Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • murakabe — denetleme; kontrol; gözetme …   Hukuk Sözlüğü

  • murakabe etmek — denetlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MURAKIB — Murakabe eden. Teftiş ve kontrol eden kimse. * Hıfzeden. * Allah a (C.C.) bağlanmış olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • denetleme — is. 1) Denetlemek işi 2) Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol Birleşik Sözler denetleme kurulu denetleme raporu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller denetleme yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denetlemek — i Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • EHL-İ KEŞF-İL KUBUR — Kabir âleminde olanları bilen, kabirdeki ölünün ahvâlini keşfedip doğru olarak haber veren veli, evliya.(Ehl i keşf il kuburun müşahedesiyle müteaddid vâkıatla, tahsil i ulum ânında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe i ulum, şehidler gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NEKKAD — Bir şeyin iyisini kötüsünü seçen kimse. * Paranın sağlamını kalpından ayıran. * İmam, hatib ve kayyum gibi hizmet sahiblerinin, vazifelerine devam edip etmediklerini murakabe ve devam etmiyenlere tenbihat, icra ve devamsızlıkları tesbit eden… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NEZZARE — Seyirci, seyreden, bakan. Nezaret eden, müfettiş, mürakabe ve kontrol eden. Vekillik eden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.