menekşe rengi

is.
1) Menekşe çiçeğinin mor rengi
2) sf. Bu renkte olan

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • menekşe — is., bit. b., Far. benefşe 1) Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bir bitki (Viola tricolor) 2) Bu bitkinin mor renkli, güzel kokulu çiçeği Birleşik Sözler menekşe gözlü menekşe gülü menekşe rengi alacamenekşe hercai menekşe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yipkin — menekşe rengi, erguvan renginde olan, konur, koyu k ırmızı I, 395; II I, 37, 47bkz: bay ın, yipln, yipkil …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • renk — is., gi, Far. reng 1) Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum Birisi sütsüz çikolata renginde, uzun boylu, geniş omuzlu, Amerikan boksörlerine benziyordu. A. Gündüz 2) mec. Nitelik İşin rengi değişti. Birleşik Sözler renk… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mavi — is., Ar. māˀī 1) Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi 2) sf. Bu renkte olan Birleşik Sözler mavi boncuk mavi çocuk mavihastalık mavikantaron maviküf mavi yakalılar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BENEFŞ(Î) — f. Menekşe rengi, mor renk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • gökçe — is. 1) Gök rengi, mavi 2) sf. Bu renkte olan 3) sf. Gökle ilgili, semavi 4) sf. Güzel, hoşa giden Kutlu Melek, yüzü güneş esmeri, gözü menekşe moru, kumral saçı belikli gökçe gonca artık yoktur. T. Buğra Birleşik Sözler gökçe yazın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gül — is., bit. b., Far. gul 1) Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa) 2) Bu bitkinin katmerli, genellikle kokulu olan çiçeği Birleşik Sözler gülabdan gülbahar gülbank gülbeşeker gül böceği gül böreği …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mormenekşe — is., bit. b. Rengi mora çalan bir tür menekşe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.