maarifçi

is., esk.
Öğretim ve eğitim kurum veya kuruluşlarında çalışan kimse

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • maarifçi — is. 1. Xalq arasında maarifi, mədəniyyəti, bilikləri yayan, xalqı savadlaşdıran. 2. tar. XVII XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII XIX əsrlərdə Rusiyada maarifçilik cərəyanı nümayəndəsi. Fransız maarifçiləri. Rus maarifçiləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məarifpərvər — ə. və f. maarifçi, maarifsevən, maarifə xidmət edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dramaturgiya — <yun.> ədəb. 1. Drama sənəti. Dramaturgiya əsərləri. Dramaturgiyanın vəzifələri. 2. Hər hansı bir xalqın, yazıçının, dövrün və s. nin dramatik əsərləri. M. F. Axundzadə dramaturgiyası. Maarifçi dramaturgiyanın inkişafında yeni mərhələ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maarifpərvər — <ər. maarif və fars. . . . pərvər> bax maarifçi 1 ci mənada. Söz yox, maarifpərvərlərimizdən çoxları tapıla bilər ki, bəzi qəzetləri əvvəlinci nömrəsindən ilin axırınadək yığıb kitab bağlayırlar. C. M.. Qəzetin naşiri Məmmədağa Şaxtaxtlı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maarifpərəst — <ər. maarif və fars. . . . pərəst> bax maarifçi 1 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.