kuşak bağlama

is.
1) Düğün sırasında baba veya başka bir büyük tarafından gelinin beline kırmızı kurdele dolama

Baba ... belindeki şal kuşağı çözer, gelinin beline bağlar, iki genci el ele verir, bu merasimin adı kuşak bağlamadır.

- R. H. Karay
2) Tarikatlarda, medreselerde belli bir düzeye gelen öğrencilere kuşak takma töreni, kemer bağlama
3) sp. Karate, judo gibi Uzak Doğu oyunlarında aşama kaydetme

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kuşak — is., ğı 1) Bele sarılan uzun ve enli kumaş Kuşağının arasından bir iri tütün tabakası çıkarıp bana uzattıktan sonra... Y. K. Karaosmanoğlu 2) Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ 3) gök b. Yeryüzünde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağlama — is. 1) Bağlamak işi 2) Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz 3) Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb Birleşik Sözler bağlama hattı bağlama zarf fiili kemer bağlama kuşak bağlama …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kemer bağlama — is. Aile büyüğünün, gelinin beline altın veya gümüş kemer bağlaması töreni, kuşak bağlama …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gayret kuşağı — is. Kuşak bağlama töreninde gelinin beline dolanan kuşak, kırmızı kemer …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHTİZAM — Kemer takma, kuşak bağlama …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNTİTAK — Kemer veya kuşak bağlama …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Alevi — Not to be confused with Alawi. Part of a series on Shi ah Islam and Twelvers Alevism Beliefs …   Wikipedia

  • kemer — is., Far. kemer 1) Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı Nihat elinde tuttuğu kemeri denize fırlatıp attı. P. Safa 2) Etek, pantolon vb. giysilerin bele gelen bölümü 3) Emniyet kemeri 4) sf. Tümsekli Kemer …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.