kullanmak

-i
1) Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak

Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?

- H. C. Yalçın
2) Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak

Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa biz de sizi öyle kullanacağız.

- H. E. Adıvar
3) İşletmek, değerlendirmek

Parasını ticarette kullanmak.

4) nsz Giymek, takmak

Hiç yağmurluk kullanmazdı.

5) nsz Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek
6) nsz Kelimeyi yazmak, söylemek

Lakırtılarında çok kere çifter çifter kelimeler kullanırdı ki bunlar bazen manayı değiştirir.

- A. Ş. Hisar
7) Harcamak, sarf etmek

Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı.

- P. Safa
8) Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek

Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar. Bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar!

- A. İlhan
9) Araç veya aleti işletmek, yönetmek

Nitekim çocuklarımın bile kullandıkları hesap makineleri, bunların küçük modelleridir.

- B. Felek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • eroin kullanmak — eroini sıvı veya toz hâlinde vücuda zerk yoluyla almak, sürekli kullanmak Cavidan ın kardeşi serseri suratlı, eroin kullanan bir çocuktu. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tepe tepe kullanmak — (birini veya bir şeyi) sağlamlığına güvenilen şeyleri yıpranacağını düşünmeden, esirgemeden, sakınmadan hoyratça kullanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hor kullanmak — dikkat etmeyerek hoyratça kullanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kötüye kullanmak — 1) yetkisini yasalara aykırı yolda kullanmak Görevlerini kötüye kullandılar. 2) birinin iyi davranışından istenilmeyen yolda yararlanmak O benim dinlemekteki sabrımı, saflığımı kötüye kullandı. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aynı ağzı kullanmak — aynı şeyi söylemek, aynı düşünceyi ileri sürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boya kullanmak — boyanmak, makyaj yapmak Hiç boya kullanmaz, az pudra sürerdi. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cebir kullanmak — bir işi yaptırmak için zora başvurmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inisiyatifini kullanmak — gerekli kararları öncelikle almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • oy vermek (veya kullanmak) — herhangi bir konuya ait tercihini belirtmek, rey vermek Aday kim olursa olsun, şimdi rahatlıkla menfi oy kullanabilirdi. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yetkisini kullanmak — kendisine verilen yetkinin gereğini yapmak Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması ... yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.