kötülemek

-i
1) Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek

İsveçli doktorun suyu kötülemekteki asıl amacı, Viyana'da bir bira fabrikası açmak iznini elde etmekmiş.

- S. Birsel
2) nsz İnsanın sağlığı bozulmak
3) nsz Nesnelerin niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yermek — kötülemek …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • kemlemek — kötülemek, hasta olmak, II I, 301bkz: kemlenmek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • yunçırmak — kötülemek III, 98 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • batırmak — i, e 1) Bir şeyin sıvı veya yumuşak bir maddenin içine gömülmesine yol açmak, batmasını sağlamak Yumuşak lifi alarak kurnaya batırdı. C. Uçuk 2) i Bir işte sermayeyi yitirmek Parasını batırmak. 3) i Bir kimseyi çekiştirip iyice kötülemek Böyle… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çamurlamak — i 1) Çamur sürmek, çamurla sıvamak 2) mec. Kötülemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gammazlamak — i, e Birinin yaptığı işi, söylediği sözü yermek, kötülemek, birisini yerip çekiştirmek, kovlamak Ona, Celal seni müdüre gammazlıyor, haberin olsun, dedi. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karamak — i, hlk. 1) Hor görmek Merhametin çoktur beni karama / Beni görüp mah yüzünü bürüme. Karacaoğlan 2) Karalamak, kara çalmak, lekelemek 3) Kötülemek, yermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kesmek — i, er 1) Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak İpi kesmek. 2) Dibinden ayırmak Ağaçları kesmek. Dalları kesmek. 3) Düzgün parçalara ayırmak Eti kesmek. Patatesi kesmek. 4) Kesici bir araçla yaralamak Nasıl sol… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kovlamak — i Birinin yaptığı işi, söylediği sözü yermek, kötülemek, birisini yerip çekiştirmek, fitlemek, gammazlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kötüleme — is. Kötülemek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.