köşe bucak

is., -ğı
Göze çarpmayan yer

Doktorun hanımı da Nadir Hanım'a evin köşesini bucağını göstermeye başladı.

- M. Ş. Esendal
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • köşe bucak kaçmak (veya saklanmak) — kimseye görünmek istememek Anası köşe bucak kaçıyor, tenha bir yer buldukça hıçkırıyordu. R. Enis …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bucak — is., ğı 1) Kenar, köşe, yer Bunlardan sonra köşede, bucakta, kendi âleminde yaşayan Türkler vardı. Y. K. Beyatlı 2) esk. İlçelerin, bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, nahiye Birleşik Sözler bucak bucak dip bucak dört bucak kıyı bucak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • köşe — is., Far. gūşe 1) Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye Kutunun sivri köşesi. 2) İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer Seniha Hanım parmağını odanın köşesine uzattı. P. Safa 3) İki sokağın veya caddenin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • buçak — (buçağ) köşe, kenare; bu an, bu vakit; inziva; kyard …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dünyanın kaç bucak (veya köşe) olduğunu göstermek (veya anlamak) — dünyada ne gibi güçlükler olduğunu bildirmek (veya anlamak), insanın başına neler gelebileceğini öğretmek veya öğrenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • buluñ — köşe, bucak, zavlye II, 371 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • bük — köşe, bucak, I, 333 tomurcuk. I, 233 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • Cytorus (ancient settlement) — Gideros Bay Cytorus (Greek Κύτωρος, Kytoros;[1] also Cytorum, Κύτωρον, Kytoron) was a settlement on the northern coast of Asia Minor. Mentioned by Homer, Cytorus survives in the name of Gideros, which is both a bay of the Black Sea and the… …   Wikipedia

  • tun — is., hlk., Far. tūn Gizli yer, köşe bucak Birleşik Sözler tun tun Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tundan tuna atmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KOY — Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.