aptallık

is., -ğı
1) Aptal olma durumu
2) Aptalca iş

Bu hikâye akıl almaz bir aptallıktan başka bir şey değildi.

- T. Buğra
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • aptallık etmek — aptalca davranmak veya aptalca iş görmek Sen bombayı masanın örtüsü altına koyduğuna aptallık etmişsin. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • avanaklık etmek — aptallık etmek, avanak gibi davranmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bönlük — is., ğü Bön olma durumu, budalalık, aptallık, sersemlik, saflık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • keleklik — is., ği 1) Kelek olma durumu 2) argo Aptallık Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller keleklik etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mankafalık — is., ğı 1) Mankafa olma durumu, anlayışsızlık, aptallık 2) hlk. Atlarda görülen süreğen, şiddetli sakağı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sırıtmak — nsz 1) Dişlerini göstererek aptallık, şaşkınlık, kurnazlık veya alay belirtir biçimde gülmek Bir yandan karısını yatıştırmak istermiş gibi davranıyor, bir yandan hınzırca sırıtıyordu. O. Rifat 2) Yorgan, şilte vb.ni iri ve aralıklı diktirmek 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • susaklık — is., ğı 1) Susamış olma durumu 2) mec. Salaklık, aptallık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şabanlık — is., ğı, argo Aptallık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aptal yerine koymak (veya koyulmak) — anlamaz, bilmez sanmak (sanılmak) Bu kadını zaman zaman aptal yerine koymam büyük aptallık galiba. R. Erduran …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.